Oczyszczalnie przydomowe

ACTIBLOC

ACTIBLOC® firmy jest najnowszą przydomową oczyszczalnią ścieków pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny).
Oczyszczalnia może być użytkowana przez 1 – 50 RLM.

Budowa oczyszczalni:

Oczyszczal144f57eb-cc9d-463e-9252-da918f3e6898nia zbudowana jest na bazie dwóch zbiorników wykonanych z PEHD (Actibloc 1-4, Actibloc 5-6, Actibloc 7-8). Pierwszy z nich pełni rolę osadnika wstępnego, drugi jest natomiast sekwencyjnym rektorem biologicznym. W ofercie znajduje się również Actibloc 9-12, który składa się z czterech zbiorników pionowych – dwa przypadają na część osadnika, dwa na część reaktora.

Osadnik wstępny wyposażony jest w:

 • deflektor na wlocie oczyszczalni,
 • układ dozowania ścieków za pomocą powietrznego podnośnika cieczy tzw. pompa mamutowa,
 • przelew awaryjny,
 • dwa włazy rewizyjne.

Nieco bardziej rozbudowany jest układ bioreaktora, który zawiera:

 • dwa powietrzne podnośniki cieczy (pompy mamutowe) – pierwszy z nich służy do odpompowania oczyszczonego ścieku do odbiornika, drugi do recyrkulacji osadu nadmiernego
 • dyfuzor napowietrzający drobnopęcherzykowy,
 • właz rewizyjny.

Wszystkie wymienione elementy w osadniku wstępnym oraz w bioreaktorze zamontowane są na specjalnych kolumnach, które są w bardzo prosty sposób demontowalne w momencie kiedy wymagane jest wykonanie czynności serwisowych.

Bio Duo

imagesZalety Bio Duo

 • Hybrydowa technologia oczyszczania ścieków – wysoki stopień redukcji, stabilność oczyszczania, system odporny na okresy urlopowe i braki energii elektrycznej
 • Wysoka skuteczność oczyszczania potwierdzona badaniami wykonanymi wg normy EN PN 12566-3. Testy przeprowadzone w warunkach naturalnych – gwarancja uzyskania dobrych efektów oczyszczania w warunkach ujemnych temperatur otoczenia
 • Sekwencyjne dozowanie ścieków – płynna praca oczyszczalni, brak zaburzenia procesów biologicznych, stabilny efekt oczyszczania
 • Własna retencja buforowa – amortyzacja przeciążenia pracy urządzenia (np. przyjęcia), zachowana równomierna praca oczyszczalni
 • Modułowość systemu – możliwość rozbudowy systemu, wraz ze zwiększającymi się potrzebami użytkownika
 • Przyjazna i łatwa w obsłudze automatyka – funkcja urlopowa, automatyczne przejście instalacji w stan pracy
 • Możliwość kontroli pracy oczyszczalni przez internet – zdalne programowanie i weryfikowanie pracy urządzenia
 • Oczyszczalnia współpracuje z instalacja inteligentnego budynku – możliwość włączenia oczyszczalni w instalacje zarządzającą elektronicznymi systemami budynku
 • Elektroniczny system zarządzania serwisem urządzenia – bezpłatna usługa powiadamiania o akcjach serwisowych
 • 10–letnia gwarancja – zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Biomax

Typoszereg powstał z myślą o budynkach wielorodzinnych, małych hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, gdzie występuje nierównomierny zrzut ścieków.

Ooczyszczalnia-sciekow-sl-bio-max-72czyszczalnie Bio Max łączą w sobie dwie technologie: złoża biologicznego oraz osadu czynnego. Kombinacja ta pozwoliła na otrzymanie serii sprawnych i oryginalnych urządzeń.

Na uwagę zasługuje:

 • modułowy charakter typoszeregu, który pozwala na swobodną rozbudowę systemu zgodnie z potrzebami, np. rosnącą liczbą użytkowników. .
 • Całkowita skuteczność, nawet w przypadku niedostatecznego zasilania instalacji ściekowej, np. podczas wakacji.
 • Inteligentny system zarządzania pracą oczyszczalni.
 • Brak ograniczeń przy w zakresie doboru odbiornika ścieków.
 • Możliwość rozszerzenia funkcji oczyszczalni o system strącania fosforu.
 • Profesjonalny serwis w zakresie konsultacji, uruchomienia oraz konserwacji

Biopreparaty

Biopreparaty Bio7 do oczyszczalni / bakterie do szamba
Biopreparaty BIO 7, czyli specjalne bakterie do oczyszczalni wspomagają naturalne procesy biologicznego rozkładu zachodzące w osadnikach. Likwidują nieprzyjemną woń, niszczą bakterie chorobotwórcze (m.in. coli, salmonellę, czerwonkę), rozkładają tłuszcze, upłynniają osady stałe, udrażniają przewody kanalizacyjne. Wykazują wysoką odporność na detergenty oraz zmiany temperatury.bio-na-wodzie_350x243_b3807ca0432cc9b965e2d19c615bdfc6[1]

Biopreparaty stosowane są w: przydomowych oczyszczalniach ścieków, separatorach tłuszczu, szambach, kuchni, łazience, studniach chłonnych, itp.

Za takie a nie inne właściwości biopreparatów (bakterii do oczyszczalni) odpowiadają określone kultury bakterii, drożdże, grzyby, enzymy, witaminy i inne składniki pokarmowe usprawniające rozwój mikroorganizmów.

Bio Uno

Zalety oczyszczalni Bio Uno

 • Jedno-zbiornikowa oczyszczalnia biologiczna – realizująca procesy oczyszczania ścieków na bazie zanurzonego złoża biologicznego
 • Rozwiązanie idealne dla małych działek lub takich, na których usytuowanie budynku nie pozwala zastosować klasycznych
  rozwiązań – instalacja mieści się na powierzchni ok. 15 metrów
 • Możliwość montażu praktycznie w każdych warunkach gruntowo-terenowych – pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia w przypadku gruntów ciężkich
 • Usługa oparta o internetowy system powiadomienia użytkownika o akcjach serwisowych (np. konieczności usunięcia osadu) –
  usługa jest oferowana przez producenta nieodpłatnie
 • Wysoka skuteczność oczyszczania – potwierdzona badaniami wykonanymi wg normy PN-EN 12566-3
 • Profesjonalny Serwis Fabryczny
 • 10–letnia gwarancja² – zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania
 • Możliwość kontroli pracy oczyszczalni przez internet¹ – zdalne programowanie i weryfikowanie pracy urządzenia

th[5]

Zastosowanie:
SL BIO to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, niewielkich firm, pensjonatów, hoteli czy campingów, nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Główne zalety to niewielka powierzchnia wykopu, bardzo dobra wydajność przy nierównomiernym zrzucie ścieków, inteligentny system zarządzania pracą oczyszczalni, możliwość rozbudowy systemu oraz korzystny system serwisowania.

Serwis oczyszczalni

Zajmujemy się serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym oczyszczalni przydomowych,jak ruwnież rozruchem nowo zamontowanych oczyszczalni